25 تیر 1399

تخیل فعال

یونگ نگار
5 مرداد 1399

همزمانی

یونگ نگار
25 مرداد 1399

ارمغان پادکست – سري اول – اپيزود 2

این بار هدیه ذبیحی (روانتحلیلگر) در گفتگو با یک مهاجر از نقش خانواده و تجربیات قبلی می شنود.
30 مرداد 1399

سفر قهرمانی زن

یونگ نگار