26 اسفند 1399

گیلگمش

یونگ نگار
28 فروردین 1400

روانشناسی تعلیم و تربیت

یونگ نگار
19 اردیبهشت 1400

ارمغان پادكست- سري دوم – اپيزود 4

اینکه کارهامون رو پشت گوش میندازیم همیشه به این معنا نیست که تنبلیم..
22 اردیبهشت 1400

روانشناسی و دین

یونگ نگار