دسته کتاب صوتی

۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۹

Episode 2

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود […]
۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹

قسمت ۱۵: سرو سور

قسمت 15 رادیو یِ به معرفی و خوانش کتاب سرو سور نوشته محمود امامی اختصاص داره. لطفا این قسمت رو گوش کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۹

مجسمه – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۹

قسمت ۱۶: استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی

قسمت 16 رادیو یِ به معرفی کتاب استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی نوشته رسول گلپایگانی اختصاص داره. لطفا در این ایام، استان سمنان رو در قالب سفرنامه‌ها دنبال کنید. بعد از کرونا در سمنان منتظرتونیم/ رادیو یِ رو گوش کنید و به دوستانتون معرفی کنید.