دسته کتاب صوتی

20 اردیبهشت 1399
Soroush Podcast Logo All 01.jpg Episode 2

Episode 2

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود […]
22 اردیبهشت 1399
RadioYeE15 mp3 image قسمت 15: سرو سور

قسمت 15: سرو سور

قسمت 15 رادیو یِ به معرفی و خوانش کتاب سرو سور نوشته محمود امامی اختصاص داره. لطفا این قسمت رو گوش کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
25 اردیبهشت 1399
Ilka Podcast 04 500 مجسمه - علی ایلکا

مجسمه – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
30 اردیبهشت 1399
IMG 8244 قسمت 16: استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی

قسمت 16: استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی

قسمت 16 رادیو یِ به معرفی کتاب استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی نوشته رسول گلپایگانی اختصاص داره. لطفا در این ایام، استان سمنان رو در قالب سفرنامه‌ها دنبال کنید. بعد از کرونا در سمنان منتظرتونیم/ رادیو یِ رو گوش کنید و به دوستانتون معرفی کنید.