دسته کتاب صوتی

27 فروردین 1399
Ilka Podcast 04 500 چه خبر از دل تو ....

چه خبر از دل تو ….

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
29 فروردین 1399
Ilka Podcast 04 500 آسمان هم که بارانی‌ست ...! - سید علی صالحی

آسمان هم که بارانی‌ست …! – سید علی صالحی

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
31 فروردین 1399
E 11 قسمت 11: آسایشگاه 14

قسمت 11: آسایشگاه 14

تا حالا در مورد دوران اسارت چیزی خوندین؟ کتاب آسایشگاه 14 درباره دوران اسارت یکی از رزمندگان دفاع مقدس آقای علی اکبر امیراحمدی بوده و آقای محمدمهدی عبدالله زاده به همت انتشارات سوره مهر این کتاب رو منتشر کرده. لطفا قسمت یازدهم رادیو یِ رو از آسایشگاه 14 بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
4 اردیبهشت 1399
Ilka Podcast 04 500 عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !" - علی ایلکا

عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !” – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka