ما هستیم
۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۹
ایستگاه موسیقی-موسیقی٬ماشین٬فرمول یک
۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۹

Soroushpodcast

پادکست سروش در اپیزود دوم یک داستان کوتاه به نام (برای متاهل بودن تغییر را بپذیر )نوشته آدا کلهون و ترجمه دلیا نورایی و یک قطعه موسیقی از فرامرز اصلانی به نام قلعه تنهایی که عرضه می گردد.