مسائل شیمی کنکور - ترنج مارکت
کتاب لغت و املا انتشارات الگو
10 آذر 1399
کتاب آرایه های ادبی کنکور نشر الگو
کتاب آرایه های ادبی کنکور نشرالگو
10 آذر 1399

رویکردهای روان درمانی (2)

در این قسمت از رویکرهای مختلف در روان درمانی خواهیم گفت.

مکتب پدیدار شناسی و درمان های موج سوم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند