قصه های آشنا
10 شهریور 1399
POCDAST
12 شهریور 1399

چه اتفاقی افتاد وقتی دفتر کار به خانه آمد

مقاله ی شماره ی ۴ چاپ بلومبرگ با عنوان: چه اتفاقی افتاد وقتی دفتر کار به خانه آمد

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند