tpod

کوید ۱۹ شهرهای جهان را به خالی کردن فضاهای عمومی از خودروها سوق می‌دهد

در قسمت اول از پادکست «شهر من»، مقاله «کوید ۱۹ شهرهای جهان را به خالی کردن فضاهای عمومی از خودروها سوق می‌دهد» خواند شده. این مقاله به قلم کیت کانلی در روزنامه گاردین به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ چاپ و توسط آیدا وطنی ترجمه و خوانده شده است.