چون خانمی موفق است از او متنفر نباشید
۴ شهریور , ۱۳۹۹
شهر من ۱
۴ شهریور , ۱۳۹۹

آیا ویروس کوید ۱۹ می تواند به ساخت نوع جدیدی از شهر کمک کند؟

پادکست شهر من – قسمت ۲

مقاله ی شماره ی ۲ از کن گرینبرگ، معمار و شهرساز ساکن تورنتوی کانادا: بحران های قرن گذشته پیشرفت های عظیمی را در پی داشته است. آیا ویروس کوید ۱۹ نیز می تواند به ساخت نوع جدیدی از شهر کمک کند؟