لهوف در کشاکش گزارش تاریخی و داستان
4 شهریور 1399
شهر من 1
4 شهریور 1399

آیا ویروس کوید ۱۹ می تواند به ساخت نوع جدیدی از شهر کمک کند؟

مقاله ی شماره ی ۲ از کن گرینبرگ، معمار و شهرساز ساکن تورنتوی کانادا: بحران های قرن گذشته پیشرفت های عظیمی را در پی داشته است. آیا ویروس کوید ۱۹ نیز می تواند به ساخت نوع جدیدی از شهر کمک کند؟

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند