2 مرداد 1400

اپیزود دوازدهم- خلیج بی گناهان

در این قسمت دو روایت […]
4 خرداد 1400

اپیزود یازدهم- مرد هزار چهره 2: فردریک بوردین – قسمت دوم و پایانی

فردریک بوردین با بیش از […]
27 اردیبهشت 1400

اپیزود دهم- مرد هزار چهره 2: فردریک بوردین – قسمت اول

فردریک بوردین با بیش از […]
26 اردیبهشت 1400

اپیزود نهم- مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی

پخش کامل مرد هزار چهره […]