tpod

در این اپیزود به داستان واقعی شخصیتی به نام مریم می پردازیم که پس از مورد تجاوز قرارگرفتن توسط سه پلیس حکومتی در کشور تونس، از نزدیک با نحوه ی تاثیر یک قربانی با اتفاق شوم تجاوز روبرو شده و در نهایت واکنش و رفتار ستودنی زن قهرمان این اتفاق واقعی را مشاهده خواهیم کرد.

.