Logo_041
حکمتِ کهن _جهانِ نو
29 اسفند 1401
پاسخ به ایوب
5 فروردین 1402

در این اپیزود به داستان واقعی شخصیتی به نام مریم می پردازیم که پس از مورد تجاوز قرارگرفتن توسط سه پلیس حکومتی در کشور تونس، از نزدیک با نحوه ی تاثیر یک قربانی با اتفاق شوم تجاوز روبرو شده و در نهایت واکنش و رفتار ستودنی زن قهرمان این اتفاق واقعی را مشاهده خواهیم کرد.

.