tpod


روایتی عجیب ولی واقعی از ناپدید شدن یک خلبان و زندگی پنهانی وی…

سرگذشت یک خلبان سم پاش مزارع – از خودکشی وی تا حضور برای پابلو اسکوبار و جمهوری اسلامی ایران

#invisible_pilot

#برادرز #پادکست #پادکست_فارسی #podcast #persian_podcast #پادکست_برادرز #ماریجوانا #داستان #داستان_واقعی

#علف #کوکایین #اسکوبار

#خلبان_نامرئی

#invisiblepilot

.