tpod

تفهیم نامه طراحی الف

اپیزود 33م از رادیو نمانا روایتگری های دور نخستین معماری خوانی

در نهایت واژه تفهیم نامه به عنوان معادلی مناسب برای واژه بریف انتخاب شد. تفهیم واژه ای است که به عمد ماهیتی مبهم دارد که به صراحت به موضوع خاصی اشاره نمیکند و به همین دلیل جمع بندی و درک هرآنچه باید از قبل مورد توجه قرار گیرد را پوشش می دهد و نامه به معنی نوشته ای مکتوب، خلاصه و کامل است. واژه تفهیم نامه در ادبیات فارسی تابحال استفاده نشده و کاربردهای دیگری برای آن جا نیفتاده است.

اکنون که این واژه را در اختیار داریم میتوانیم برای کاربردهای گوناگون و در ترکیب با کلمات دیگر از آن استفاده کنیم بطور مثال بگوییم: تفهیم نامه معماری، تفهیم نامه بازاریابی، تفهیم نامه برند و … و یا تفهیم نامه طراحی و با کمک این واژه قادریم مفاهیم این مسئله ارزشمند را بهتر به خوانندگان عزیز منتقل کنیم.

مخاطب این اپیزود در درجه اول طراحان هستند با این حال شنیدن این اپیزود را به کلیه متخصصان علوم مدیریت، روابط عمومی و سایر رشته هایی که با طراحی و طراحان در ارتباط قرار میگیرند نیز توصیه می شود. از دوستان و و همکاران عزیز خواهش مندیم تا نقطه نظرات ارزشمند خود را از ما و مخاطبان ما دریغ نکنند و در زمینه بهبود گامی کوچک در جهت تثبیت این مفهوم جدید در رابطه ی میان کارفرما و شیوه تدوین و بهره برداری از تفهیم نامه طراحی بهره برد و با رشته نوظهور مدیریت طراحی بیشتر آشنا شوند.

رادیـو نمـــانا در اینستاگرام: @namanaradio | رادیــو نمـــانا در تلگـــرام: @namanaradio

وب سایت رسمی رادیو نمانا : www.Namana.Info