tpod

مفاد ضروری تفهیم نامه طراحی

در این اپیزود به مفاد ضروری تفهیم نامه طراحی پرداخته شد تا روشنگر چیستی تفهیم نامه طراحی باشد. اما فراموش نکنید که هرگز یک ساختار ثابت و استاندارد برای تفهیم نامه طراحی وجود ندارد. ساختار تفهیم نامه ای ک شما تدوین میکنیدوابسته به متغیر های مختلف است.

مطالب کلیدی که همواره در تفهیم نامه های طراحی یکسان و پر تکرار هستند عبارتند از :

1_ پیش زمینه و کلیات پروژه

2_ بررسی حیطه و طبقه کسب و کار (category review)

3_بررسی مخاطب هدف (target audience review)

4_معرفی شرکت، محصولات و خدمات آن (company portfolio)

5_اهداف کسب و کار (business objectives) و راهبردهای طراحی (design strategy)

6_چشم انداز پروژه، زمان بندی و بودجه

7_داده های تحقیقاتی

8_ پیوست

این مسئله قابل درک هست که تدوین تفهیم نامه نیازمند زمان بیشتری است. این را هم بگویم که به احتمال زیاد دفعات اولی که از این طریق استفاده میکنید ممکن است بیش از انتظارتان زمان بر شود. اما چند نکته را به خاطر بسپارید :

الف) زمانی که شما در این روش صرف میکنید بعدا صرفه جویی خواهد شد. ب)اگر این روش را مستمرا در پروژه هاتان بکار گیرید برای شما ملکه ذهن خواهد شد و به تدریج آسان و ساده میشود. ضمنا فراموش نکنید که این فرآیند روندی آموزشی استو شما از این طریق در حال برطرف کردن مشکلات زیادی هستید که همواره طراحان و مدیران از آنن گله مند می شوند.

 در پایان باز هم خاطر نشان میکنیم که برای آن که فرایند طراحی از خدماتی تزئینی به شریکی قابل اعتماد، قابل احترام، کلیدی و راهبردی در اهداف کسب و کار بدل سازید؛ این مسیر بهترین روش است.

فرآیند تدوین تفهیم نامه به شما کمک میکند که این تغییر ذهنیت را ایجاد کنید. آیا تثبیت جایگاه و اهمیت طراحی در ایجاد ارزش افزوده به یکباره محقق میشود ؟ احتمالا نه!

این گذار و این تغییر ذهنیت به تلاش و کوشش شما بستگی دارد. این کار هرگز آسان نیست. وظیفه حرفه طراحی است که فعال باشد، نقش رهبری را بدست بگیرد و تغییرات را بگونه ای ایجاد کند که بتواند این حرفه را به جایگاه واقعی خود برساند.

رادیـو نمـــانا در اینستاگرام: @namanaradio | رادیــو نمـــانا در تلگـــرام: @namanaradio

وب سایت رسمی رادیو نمانا : www.Namana.Info