Logo_041
31 اردیبهشت 1400

شصتم | زشت

رادیو بندر تهران | قسمت […]
8 خرداد 1400

ارمغان پادكست- سري دوم – اپيزود 5

اینکه کارهامون رو پشت گوش میندازیم همیشه به این معنا نیست که تنبلیم..
12 خرداد 1400

ارمغان پادکست – سري اول – اپيزود 4

در این قسمت با علی هم صحبت شدیم تا از دغدغه ها و تعارضاتش بعد از مهاجرت بشنویم.
14 خرداد 1400

شصت و یکم | رای می‌دهم؛ به چشم‌هایت

رادیو بندر تهران | قسمت […]