پادکست پل کریمخان

14 مرداد 1399
photo 2020 07 18 22 04 41 پادکست پل کریمخان

پادکست پل کریمخان

با ستاره ملکی و مریم نجاتی پور همراه میشیم و از اتفاقات و حال خودشون توی قرنطینه میگن از پنچاه روزی که کنار هم بودن
18 مرداد 1399
photo 2020 07 18 22 04 41 1 پادکست پل کریمخان

پادکست پل کریمخان

در این قسمت با یگانه سپهرجو همراه میشیم ، داستان تهرانو میشنویم ، و یه گپ دوستانه با نشر کتاب پنچره داریم امیدوارم که دوست داشته باشید