Logo_041
فراموشم کن؟
18 مرداد 1399
ایستگاه نهم: سفارش غذا در رستوران
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
20 مرداد 1399

قسمت سوم : شیراز و عطر نارنج

سلام و هزارتا جال خوب برای شما یکیشم برای ما

من فرگام به همراه امیر با همون ترکیب همیشگی برگشتیم ، امیدوارم تونسته باشیم که شمارو تا الان راضی نگه داریم

ما توی این قسمت تغییرات زیادی توی روند پادکستیمون دادیم که امیدوارم دوست داشته باشید

در این قسمت با یگانه سپهرجو همراه میشیم ، داستان تهرانو میشنویم ، و یه گپ دوستانه با نشر کتاب پنچره داریم امیدوارم که دوست داشته باشید