15 خرداد 1400
تفهیم نامه طراحی

Nmana Radio _ Episode 033

Design Breif
21 خرداد 1400
مفاد ضروری تفهیم نامه طراحی معماری

Namana Radio _ Episode 034

Design Breif

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند