29 اسفند 1399

قرار عاشقی

پادکست عاشقانه‌ی “قرار عاشقی” من […]
12 فروردین 1400

دلبر

پادکست عاشقانه‌ی “دلبر” خیلی وقته […]
3 مرداد 1400

ایستگاه

پادکست عاشقانه‌ی “ایستگاه” گوینده: مسعود […]
6 آبان 1400

پاییزامسال

پادکست عاشقانه‌ی “پاییز امسال” گوینده: […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند