9 فروردین 1400

Nmana Radio _ Episode 028

با این اپیزود با دلابل برای شروع کار معماران جوان در شرکتهای معماری همراه باشید....
21 فروردین 1400

Nmana Radio _ Episode 029

اخلاق حرفه ای و بلاگری […]
29 فروردین 1400

Nmana Radio _ Episode 030

جایگاه زنان در معماری و شهر
3 اردیبهشت 1400

Nmana Radio _ Episode 031

روز معمار 1400

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند