tpod

3اُم اردیبهشت روزِ معمار سال 1400

روز معمار

روز زرین نکوداشت مردمی ترین

هنر این سرزمین کهن است

مردمی که هزاران سال

در اقلیم های گوناگون این دیار

هنر را به شگرف ترین گونه ممکن

با تمدن و فرهنگ آمیخته اند

و امروز تبریک بر شما معماران

که میراث داران آن هنر نیاکان هستید

رادیــو نمـــانا در نــــوار : @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در مضراب : @nmanaradio

رادیــو نمـــانا در آپــارات : Nmana_Radio | رادیــو نمـــانا در یوتیــوب: nmana radio

رادیــو نمـــانا در شنــوتو : @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در ناملیک : @nmanaradio

رادیـو نمـــانا در اینستاگرام: @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در تلگـــرام: @nmanaradio

رادیو نمانا در تـوئیتــر: @nmanaradio | رادیو نمانا در فیسبوک: Nmana Architecture

وب سایت رسمی رادیو نمانا : www.Nmana.ir