tpod

اخلاق حرفه ای و بلاگری معماری

Episode 30

جایگاه زنان در معماری و شهر

همین الان به دوروبرتان نگاهی بیندازید. اگر زنی در حال خواندن این مطلب در خانه هستید، شاید محیط خانه تنها جایی باشد که می‌توانید آن را به شکل دلخواه به کار ببرید و محدودیت‌های مالی، فرهنگی و اجتماعی استفاده شما از دیگر محیط‌ها را محدود می‌کند. به بیان دیگر خانه ممکن است تنها محیطی باشد که امکان تحرک آزادانه در فضای آن را دارید و می‌توانید شکل و نوع استفاده از محیط را خودتان انتخاب کنید. البته فضای خانه هم تحت تاثیر باورهای عرفی و الگوهای تعریف‌شده جنسیتی است و گذشته از معماری‌اش ممکن است شما را به‌عنوان زن از استفاده آزادانه از فضای خانه محدود کند؛ مثلا ممکن است به خاطر حضور مردی در خانه از نظر عرف راحت نباشید که در حیاط خانه یا اتاق نشیمن لم بدهید و کتاب بخوانید. نقش‌های سنتی زنان مانند بچه‌داری هم ممکن است در رابطه شما با خانه بی‌تاثیر نباشد و ممکن است خانه را برای شما مطبوع یا پردردسر جلوه دهد. برای خیلی از زنان محیط خانه هم جایی مطبوع و مهم است چون در آن با بچه‌ها خاطره دارند و هم محیط انزوای آنان است چون خواسته‌ها و تمایلات آنان وقف وظایف خانگی و نگهداری از بچه‌ها در چارچوب خانه شده است. 

بطور کلی مطالعات جنسیت حتی برای خیلی از کارشناسان علوم اجتماعى  حوزه‌ای برای زنان و محدود به زنان است. تصور این کارشناسان این است که معضلات زنان موضوعی قابل تفکیک از بخش‌های دیگر زندگی اجتماعی است و این معضلات رفته‌رفته با فعالیت کنشگران حقوق زن حل‌وفصل می‌شود. اما واقعیت زندگی روزمره چیز دیگری است؛ ساختارهای قدرت و تبعیض، چه طبقاتی و قومیتی و چه جنسیتی، در تاروپود زندگی روزانه شهری و تمام امور زیست روزانه تنیده شده‌اند. هرگز نمی‌توان یک ساختار نهادینه‌شده قدرت که بعد فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی دارد را از حوزه‌ها و پروژه‌های اجتماعی جدا دانست. به همین دلیل برابرى زنان و مردان تنها وقتى میسر است که دید جنسیت آگاه در تحلیل انتقادى، مطالعه و برنامه‌ریزی همه حوزه‌های ادغام شود.

رادیــو نمـــانا در نــــوار : @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در مضراب : @nmanaradio

رادیــو نمـــانا در آپــارات : Nmana_Radio | رادیــو نمـــانا در یوتیــوب: nmana radio

رادیــو نمـــانا در شنــوتو : @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در ناملیک : @nmanaradio

رادیـو نمـــانا در اینستاگرام: @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در تلگـــرام: @nmanaradio

رادیو نمانا در تـوئیتــر: @nmanaradio | رادیو نمانا در فیسبوک: Nmana Architecture

وب سایت رسمی رادیو نمانا : www.Nmana.ir