10 مرداد 1398

قسمت دوم از فصل اول(کار گروهی)

با درود فراوان رادیوتیون یک […]
18 مرداد 1398

قسمت سوم از فصل اول(مسخره کردن)

با درود فراوان رادیوتیون یک […]
25 مرداد 1398

قسمت چهارم از فصل اول(دورویی)

با درود فراوان رادیوتیون یک […]
1 شهریور 1398

قسمت اول از فصل دوم(خودشیفتگی)

با درود فراوان رادیوتیون یک […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند