tpod
28 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت پنجم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در پنجمین قسمت: روایت علمدار رشید کربلا را می‌شنویم
28 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت ششم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در ششمین قسمت: روایت خورشید بر نیزه را می‌شنویم
30 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت هفتم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در ششمین قسمت: روایت خورشید بر نیزه را می‌شنویم
8 آذر 1400

رادیو اجتماعی: ویژه استان فارس

📻 رادیو اجتماعی: ویژه برنامه استان فارس 🍃🍂 آن که نشنیده‌ است هرگز بوی عشق گو به شیراز آی و خاک ما ببوی 🍃🍂