tpod
26 خرداد 1399

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این ایستگاه در مورد وضعیت‌های آب و هوایی مختلف صحبت می‌کنیم. رو اصطلاحات و کلماتی هم که کمتر شنیدیم کار می‌کنیم. در پایان این پادکست قادر به صحبت کردن راجع به آب و هوا با دیگران خواهیم بود.
29 مرداد 1401
فصل دوم - اپیزود دهم: Whiplash

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این اپیزود اصطلاحات مهم و پرکاربرد فیلم"Whiplash" رو با هم بررسی می‌کنیم. آدرس اینستاگرام ما : instagram.com/entalkstop