tpod

ایستگاه دوم: وضعیت آب و هوا

ایستگاه دوم: وضعیت آب و هوا

در این ایستگاه در مورد وضعیت‌های آب و هوایی مختلف صحبت می‌کنیم. رو اصطلاحات و کلماتی هم که کمتر شنیدیم کار می‌کنیم. در پایان این پادکست قادر به صحبت کردن راجع به آب و هوا با دیگران خواهیم بود.

مکالمه های پادکست از سایت eslfast استخراج شده‌اند.