c7f77082 7864 200122155621 سفر قهرمانی زن
سفر قهرمانی زن
30 مرداد 1399
IMG 20200822 182726 688 هفت دریچه به سوی عاشورا (1)
هفت دریچه به سوی عاشورا (1)
1 شهریور 1399

مجلس اوّل

پادکست مجلس اول برای عاشورا سراغ چه کتاب‌هایی برویم؟

آیا روایتی دقیق از کربلا و واقعه ی عاشورا وجود دارد؟
به راستی باید به سراغ کدام منبع برویم؟
هرگزارشی از عاشورا در دوره زمانی مشخصی نگاشته شده و بازتابی خاص از واقعه را ارائه کرده است. هرمقتل‌نویس، راوی یا گزارشگری در هردوره بسته به اینکه محب حسین‌بن‌علی بوده یا مغضب، وابسته به قدرت زمان خودش بوده یا نه و هزاران عنصر ریز و درشت دیگر، هریک تصویر متفاوتی از عاشورا ترسیم می‌کند.
در میان تمام منابع، از راویان اهل تسنن تا تشیع، از غالیان تا راویان، از مزدوران تا محبان کدام منابع از گردوغبار وقایع زمانه خود به دور است و روایتی متقن ارائه کرده؟

0