tpod
27 آذر 1399

ایستگاه موسیقی-پلی لیست ایندی-راک!

شنیدن گروه های مختلف فعال در سبک ایندی راک٬ از Pearl Jam تا Madrugada
2 دی 1399

Episode 11

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود […]
25 دی 1399
Sivert Hoyem

ایستگاه موسیقی-طلوع یک گروه خاص!

شنیدن و آشنایی با گروه Madrugada
13 بهمن 1399

Episode 12

بنزین خانه پادکست سروش در […]