tpod
1 بهمن 1402

پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید
5 بهمن 1402

جهان خودم

جهان خودم گاهی اوقات میگن طرف تو عالم خودشه! به نظرتون آدمهایی که تو عالم خودشونن چه شکلین؟ همه ما آدمها، ریز و درشتمون علاوه بر اینکه داریم در کره خاکی چون زمین و این جهان زندگی می کنیم، یک عالم و یک جهان درونی هم تو خودمون داریم.اینجا قراره از جهان خودت فراتر بری و به جهان بقیه نگاه بندازی!
17 بهمن 1402

پادکست باضیا

پادکست باضیا
27 بهمن 1402

کشور شاهنامه

کشور شاهنامه