tpod

فصل اول : زمین – قسمت یک

ما در این قسمت از جزیره هنگام آغاز می‌کنیم و به بحران کاهش منابع آب زیرزمینی در استان های جنوبی کشور می‌پردازیم. سپس در روایتی داستان گونه به آینده ای که ممکن است پیش روی فلات ایران باشد اشاره می کنیم.

.

وب سایت بایگانی

حامیان: 

گروه معدنی متما 

وب سایت متما

.

اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران 

وب سایت اتحادیه

.

.

نویسنده، کارگردان صوتی و گوینده: مهام میقانی 

طراحی هویت بصری: فرشاد اکبری 

طراح وب سایت: محمدرضا سخایی

صداگذاری: محمد اسدی

همراهان بایگانی: میلاد شجره، بابک احمدی، شهاب انوشا، حسن نوزادیان