دسته معرفی کتاب

۱۱ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۳: فرود

در این قسمت می‌خواهیم کتاب فرود نوشته محمد اسماعیل حاجی علیان رو در کنار هم دیگه بشنویم.
۱۲ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۴: وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند

در این قسمت می‌خواهیم کتاب وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند نوشته فاطمه سرمشقی رو در کنار هم دیگه بشنویم.
۱۲ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۵: اتوبوس پاکستانی

در این قسمت می‌خواهیم کتاب اتوبوس پاکستانی به قلم مهدی زارع رو در کنار هم دیگه بشنویم.
۱۲ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۶: کله آهنی

در این قسمت می‌خواهیم کتاب کله آهنی به قلم ویدا اروجی رو در کنار هم دیگه بشنویم.