Logo_041
26 فروردین 1398

اپیزود 12: پاکسازی زندگی

در این اپیزود در مورد […]
10 اردیبهشت 1398

اپیزود 13: لطفا خودت باش!

در این اپیزود یاد می […]
17 اردیبهشت 1398

اپیزود 14: گفتگو با حسین صفوی (موسس سایت اثرگذاری)

در این اپیزود گفتگویی داشتیم […]
17 اردیبهشت 1398

اپیزود 15: عادت – قسمت دوم

در اپیزود 15 بهترینِ خودت […]