tpod

اپیزود چهارم – قسمت سوم از سفینه نظامی – حکیم نظامی گنجوی – لیلی و مجنون

اپیزود چهارم -سفینه نظامی قسمت سوم – کتاب لیلی و مجنون – رفتن مجنون به دیدار لیلی و خواستگاری پدر مجنون لیلی را از پدر
این اپیزود ادامه سفینه نظامی است با کتاب لیلی و مجنون. حال مجنون برآن است که به دیدار معشوق برود. نظامی به سحر سخن پرده ناز و نیاز لیلی ومجنون برمیدارد و چون بخت یار نیست و از هم دور میشوند پدر مجنون برای تسلی خاطر مجنون آهنگ قبیله لیلی را میکند تا به رسم عرب لیلی را برای قیس اختیار کند و این آرزو چنان که بایدپیش نمیرود.  بعد از خوانش توضیحاتی در خصوص دو مفهوم واقعیت و حقیقت داده شده است. به بررسی عقل وعشق در وتقابل حقیقی ان پرداخته میشود و در پایان نیز به نقش زن در داستانهای نظامی و نقش رفتار مردسالارانه در لیلی و مجنون اشاره میشود. دراین خوانش برای انتقال بهتر معنا از موسیقی در زیر صدا استفاده شده که اطلاعات آن در ذیل آمده است.

موسیقی :
From Duduk Album
by Yeghish Manoukian

پادکست تنگبار به چند بخش تقسیم می‌شود:

۱. سفینه نظامی: در سفینه نظامی به سراغ آثار حکیم نظامی گنجوی می‌رویم و کار را با کتاب عشق کتاب لیلی و مجنون آغاز می‌کنیم و بعد از آن به ترتیب هفت پیکر / خسرو و شیرین / اسکندرنامه و مخزن الاسرار را خواهیم شنید به همراه توضیحاتی که راه گشایی فهم این آثار باشد.

۲. سفینه سعدی: در سفینه سعدی کتاب بوستان و گلستان خوانده خواهد شد و منتخبی از غزلیات و طیبات و قصاید را خواهیم شنید.

۳. سفینه حافظ : این سفینه مجموعه‌ای عظیم و بس بدیع در خصوص خوانش و شرح و توضیح ابیات خواجه شیراز است. موسیقی نقشی بسیار تعیین کننده در این سفینه دارد و تلفیقی از آثار بزرگان عالم موسیقی با غزلیات حافظ را خواهیم شنید که هر یک در اپیزودهای جداگانه کامل شرح می‌شود.

۴. سفینه فردوسی : شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی آن لذت بی‌انتهایی است که در سفینه فردوسی خواهیم شنید. در سفینه فردوسی هم خوانش متن را خواهیم داشت و هم گفت و گو با بزرگانی که فهم متفاوتی از این اثر فخیم را داده‌اند.

۵. سفینه سخن : این سفینه مجموعه‌ای از گفتارهای تکمیلی است که پیرامون هر یک از دیگر سفینه خواهد بود و مباحثی را مطرح می‌کند که هم برای ذهن مخاطب گره‌گشاست و هم دانه‌های تردید را در دشت ذهن پویای مخاطب خود می‌کارد.

۶. سفینه موسیقی : حتما که شنیدن موسیقی نیز چون پرداختن به هر هنری نیازمند آموزش و تحصیل است. این سفینه می‌کوشد به آثار کلاسیک غرب بپردازد و قدم به قدم به شنوده کمک کند تا گوش خود را برای شنیدن و درک بهتر موسیقی تربیت کند. در اپیزودهایی هم مجموعه‌ای از آثار جهانگیر موسیقی را در دسترس شنودگان قرار می‌دهد. پادکست‌های مرتبط با موسیقی را معرفی کند.

حکیم نظامی گنجوی / حکیم ابوالقاسم فردوسی / حافظ شیرازی / سعدی شیرازی

لیلی و مجنون / هفت پیکر / خسرو و شیرین / اسکندرنامه / مخزن الاسرار / شاهنامه / بوستان / گلستان / غزلیات / طیبات / قصاید

ادبیات غنایی / ادبیات حماسی / تغزل / پند و اندرز / داستان سرایی / عاشقانه‌ها


صفحه تلگرام پادکست تنگبار
صفحه اینستاگرام پادکست تنگبار
وب‌سایت پادکست تنگبار

حامیان پادکست تنگبار انتشارات روزبهان و انتشارات کاری‌نو هستند.