tpod

📻 رادیو اجتماعی:
به وقت آزادسازی خرمشهر

در این شماره:
گرامی می‌داریم یاد و خاطره‌ مردمانی که حماسه‌هایی بی‌بدیل خلق کردند.

🎙️عوامل این قسمت🎙️:

مدیر مسئول:
کیانا کاوه
نویسنده و سردبیر:
سمیه محمودی پیام
گوینده:
فاطمه عباسی از پردیس فاطمه‌الزهراء خوزستان
ادیت صدا و تنظیم:
علیرضا کریمی
راوی خاطره:
دکتر جلیل آلبوغبیش استاد محترم دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان

صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

با سپاس فراوان از همراهی همکاران بزرگوار در استان خوزستان:
آقای دکتر حسن جرفی
آقای دکتر محمد مدرسی
سرکار خانم افسانه علیزاده

این شماره تقدیم می‌شود به:

تمام کسانی که مردانه رفتند

تا ما امروز؛ اکنون، اینجا بمانیم

📱http://ble.ir/r_ejtemae