13 بهمن 1399

کمی بیشتر درک کنیم…

کمی بیشتر درک کنیم… نوشته […]
6 بهمن 1399

قاصدک گفته بودم که نیا…

شعر: خانم نرگس بابایی دکلمه: […]
19 دی 1399

و تنها صداست که می ماند …