بی قرار توام…
6 اسفند 1399
بی قرار توام…
1 فروردین 1400

در آغاز این بهار زندگی آرزو می‌کنم…

در آغاز این بهار زندگی…

آرزو می‌کنم خورشید جهانت را پیدا کنی

و ناگهان

همه چیز همانگونه شود که مدت ها آرزویش را داشتی…

متن: نرگس صرافیان

دکلمه: کیانا

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند