tpod

در چیستی جنگ و چگونگی تحقق صلح

این نخستین قسمت از مجموعه پادکست‌هایی است که با موضوعات سیاسی و اجتماعی تدوین شده و از جانب کانال مجمع دیوانگان تقدیم می‌شود. در این مجموعه، هر بار برای طرح موضوع بحث، دست‌کم یک کتاب به عنوان محور اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما پادکست‌ها به «خلاصه کتاب» یا «معرفی کتاب» اختصاص نخواهند داشت و از کتاب‌ها تنها به عنوان بهانه‌ای برای طرح موضوع اصلی استفاده خواهد شد.

در این قسمت نخست، هدف آن است که برای پرسش «چگونگی تحقق یک صلح پایدار» پاسخی پیدا کنیم. به این منظور، از نظرات امانوئل کانت شروع می‌کنیم، نگاهی خواهیم داشت به تعریف «کلاوزویتس» از جنگ، سپس بخشی از نظرات مارکس و انگلس در باب جنگ را مرور خواهیم کرد و در نهایت با بهره‌گیری از نگاه لئو تولستوی، سعی می‌کنیم به یک جمع‌بندی نهایی برسیم.