tpod
28 اردیبهشت 1403

پادکست تنگبار – اپیزود هشتم – سفینه نظامی قسمت هفتم – لیلی و مجنون

در قسمت قبل با هم شنیدیم که پدر لیلی به گفته بدخواهان از فعل مجنون برانگیخته شد و قصد جان مجنون را کرد و قبلیه مجنون تلاش کردند تا او را پیش از پدر لیلی بیابند تا اینکه به سبب قاصدی پدر،‌ او را به خرابه‌ای رنجور و دردمند می‌یابد. حال پدر درمانده فرزند رنجور را نصحیت میکند تا باشد که راهی دگر پیش گیرد
20 خرداد 1403

گفتگو با حافظ صفایی، کارآفرین و مدرس قهوه و نوشیدنی | سرمیزتون قسمت ششم