tpod
5 مرداد 1401

پادکست میلارد-فصل دوم-قسمت یازدهم-پروفایل فشار در دستگاه اسپرسو (pressure profile)

(pressure profile)پادکست میلارد-فصل دوم-قسمت دهم-پروفایل […]
8 مرداد 1401

پیش گفتار فصل ۱

پس کوچ روایتگر داستان زندگی […]
15 مرداد 1401

microE04- ورزش و اضطراب‎

microE04- ورزش و اضطراب تو […]
18 مرداد 1401

قسمت دوم:زندگی به سبک اژدهای سرخ!

زندگی به سبک اژدهای سرخ! […]