tpod
24 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت دوم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در دومین قسمت: روایت قاسم (ع) را می‌شنویم
26 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت سوم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در سومین قسمت: روایت علی اصغر (ع) را می‌شنویم
27 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت چهارم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در چهارمین قسمت: روایت شهید جوان کربلا را می‌شنویم
28 مرداد 1400

ویژه برنامه روایت‌های حسینی: قسمت پنجم

🏴ویژه برنامه روایت‌های حسینی🏴 📻 کاری از رادیو اجتماعی در پنجمین قسمت: روایت علمدار رشید کربلا را می‌شنویم