7 بهمن 1399

با موزیک فرانسه یاد بگیر

پادکست شماره 1 آموزش زبان […]
15 بهمن 1399

با موزیک فرانسه یاد بگیر

پادکست شماره 2 آموزش زبان […]
18 بهمن 1399

با موزیک فرانسه یاد بگیر

پادکست شماره 3 آموزش زبان […]
20 بهمن 1399

با موزیک فرانسه یاد بگیر

پادکست شماره 4 آموزش زبان […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند