4 مهر 1399

صفا و دوستان : لبخند – Smile

- لبخند حالتی از چهرهٔ انسان است که با تکان خوردن عضلات نزدیک به دو گوشهٔ دهان شکل می‌گیرد. اثر خنده را می‌توان در کنار چشم‌ها نیز مشاهده نمود. لبخند معمولاً بیانگر شادی و تفریح و لذت درونی انسان‌هاست.
30 آذر 1399

صفا و دوستان : کاش – I wish

کاش...
30 بهمن 1399

صفا و دوستان : صفا – peace

صفا...
30 فروردین 1400

صفا و دوستان : پرواز ps752

گوشه چشمی به پرواز اوکراین گل های زیر موشک له شده