اتوبوس پاکستانی

۱۲ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۵: اتوبوس پاکستانی

در این قسمت می‌خواهیم کتاب اتوبوس پاکستانی به قلم مهدی زارع رو در کنار هم دیگه بشنویم.