26 مرداد 1397

اول | آغاز

رادیو بندر تهران | قسمت […]
9 شهریور 1397

دوم | خونه مادربزرگه

رادیو بندر تهران | قسمت […]
23 شهریور 1397

سوم | سیگارفروش‌ها

رادیو بندر تهران | قسمت […]
6 مهر 1397

چهارم | هوس

رادیو بندر تهران | قسمت […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند