کتاب فرود

۱۱ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۳: فرود

در این قسمت می‌خواهیم کتاب فرود نوشته محمد اسماعیل حاجی علیان رو در کنار هم دیگه بشنویم.