6 بهمن 1400

52 Episode

مدیریت آتلیه‌های معماری
10 بهمن 1400

53 Episode

مدیریت آتلیه‌های معماری
11 اردیبهشت 1401

53 Episode

مدیریت آتلیه‌های معماری

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند