لبخندی به رنگ شهادت

۱۲ فروردین , ۱۳۹۹

قسمت ۷: لبخندی به رنگ شهادت

در این قسمت می‌خواهیم کتاب لبخندی به رنگ شهادت زندگینامه و خاطرات شهید عباس دانشگر رو در کنار هم دیگه بشنویم.