حوزه هنری

12 فروردین 1399
IMG 6005 قسمت 4: وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند

قسمت 4: وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند

در این قسمت می‌خواهیم کتاب وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند نوشته فاطمه سرمشقی رو در کنار هم دیگه بشنویم.
12 فروردین 1399
۵ قسمت 5: اتوبوس پاکستانی

قسمت 5: اتوبوس پاکستانی

در این قسمت می‌خواهیم کتاب اتوبوس پاکستانی به قلم مهدی زارع رو در کنار هم دیگه بشنویم.
12 فروردین 1399
PHOTO 2020 03 28 15 54 49 قسمت 6: کله آهنی

قسمت 6: کله آهنی

در این قسمت می‌خواهیم کتاب کله آهنی به قلم ویدا اروجی رو در کنار هم دیگه بشنویم.
12 فروردین 1399
Untitled Design قسمت 7: لبخندی به رنگ شهادت

قسمت 7: لبخندی به رنگ شهادت

در این قسمت می‌خواهیم کتاب لبخندی به رنگ شهادت زندگینامه و خاطرات شهید عباس دانشگر رو در کنار هم دیگه بشنویم.