2 اسفند 1397

اسپانسر ( حامی مالی و تبلیغات ) برای پادکست

   
6 فروردین 1399

مزیت های اسپانسر شدن در پادکست

مزیت های اسپانسر شدن در پادکست

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند