tpod
11 تیر 1399

بانوی شرق

موزیکست”بانوی شرق” او از تبار […]
26 تیر 1399

خویشتن‌دار

موزیکست”خویشتن‌دار” موزیکست”خویشتن‌دار” خوانندده:مسعود حبوباتیگیتار:بهنام آقاییشعر:معینیتنظیم:مسعود […]
13 فروردین 1401

سِوِن‌تاک: بازگشت به ریشه | بررسی سینگل‌های MUSE، Arcade Fire، و The Smile

در قسمت اول از پادکست […]
4 خرداد 1401

سِوِن‌تاک: آمادئوس جی‌جی علیه ذوزنقه هیدن